Câu hỏi thường gặp

Tùy bạn chọn, thời gian thoải mái từ 5p tới vĩnh viễn. Xoá hoặc không là do bạn !

Vui lòng liên hệ riêng với Admin để được cấp tài khoản của mình, vì chúng tôi mặc định đóng tính năng đăng ký tránh spam, phá hoại.