Chính sách bảo mật

**Chính sách bảo mật**

**Trang web file.gocmod.com** tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

**Thông tin chúng tôi thu thập**

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

* Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP

* Thông tin về thiết bị và trình duyệt của bạn

* Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi

**Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn**

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm:

* Để tạo và quản lý tài khoản của bạn

* Để cung cấp dịch vụ cho bạn

* Để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

* Để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi

**Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn**

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi:

* Chúng tôi được bạn đồng ý

* Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn

* Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin theo luật

**Bảo mật thông tin**

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

**Quyền của bạn**

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

**Thay đổi chính sách bảo mật**

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web này.

**Liên hệ với chúng tôi**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email : [email protected]

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie